PENGURUS DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA BATU

MASA KHIDMAT 2013 – 2018

 

I. DEWAN PENASIHAT
  Ketua : Walikota Batu
  Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu
  Anggota : 1. KH. Munir Fathulloh
      2. Drs. H. Abdurrohim Ismail
       
II. PENGURUS HARIAN
  Ketua Umum : KH. Nur Yasin Muhtadi
  Ketua I : Drs. H. Nurbani Yusuf, M.Si
  Ketua II : KH. Ali Rohim Zamzami
  Ketua III : KH. Abdulloh Thohir
  Ketua IV : Drs. H. Khoiruddin, S.Pd, MM
  Sekretaris Umum : H. Achmad Faiz, S.Ag, MHI
  Sekretaris I : Edong Sya’ban, S.Ag
  Sekretaris II : M. Zuhron Muslih
  Bendahara Umum : Drs. H. M. Sholihin
  Bendahara I : Drs. M. Arifin AS
       
III. KOMISI-KOMISI
  A. UKHUWAH ISLAMIYAH DAN HUBUNGAN ANTAR-ORGANISASI
  Ketua : H. Achmad Marzuki
  Sekretaris : Tsalits Rifai, ST
  Anggota : Mustofa
       
  B. DAKWAH DAN PEMBANGUNAN
  Ketua : KH. Rofian Karim
  Sekretaris : Imam Ghozali, S.Pd, MM
  Anggota : Ir. Chusnul Walid, S.Ag, MM
       
  C. HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA
  Ketua : H. Hazim Sirajuddin, SH
  Sekretaris : Drs. H. Miftahul Huda
  Anggota : Ahmad Khoiri
       
  D. FATWA DAN HUKUM
  Ketua : Habib Jamal bin Thoha Ba’agil
  Sekretaris : Prof. Dr. Sujono, M. Kes
  Anggota : 1. H. Akhyar, M.Ag
      2. Dr. H. Santoso B, MM
       
  E. PENGKADERAN ULAMA DAN PENDIDIKAN
  Ketua : Drs. H. Abdul Manab
  Sekretaris : M. Muhid, S.Pd, MM
  Anggota : H. Atho’ Miftahul Huda
       
  F. KAJIAN KEAGAMAAN
  Ketua : Drs. KH. Ali Murtadlo, SH
  Seretaris : Achmad Sodikin
  Anggota : Sugeng Mustofa, S.Ag
       
  G. PEMBERDAYAAN WANITA DAN KELUARGA SAKINAH
  Ketua : Hj. Heriani, SH, MM
  Sekretaris : Hj. Darti
  Anggota : 1. Hj. Latifah Musa
      2. Hj. Mufidah
      3. Hj. Azizah Ghufron, S.Pd.I
       
  H. INFORMASI DAN MEDIA MASSA
  Ketua : H. Arif Saifuddin S.Ag, MA
  Sekretaris : Pambudi Utomo, S.S
  Anggota : M. Syamsul Arif, S.Pd